Masterclass for miljø- og klimamedarbejdere i kommuner: Sådan får du politisk opbakning til dit miljøprojekt

New masterclass in Danish

Hvis du vil have succes med dine Smart City, klima- og miljøprojekter er det afgørende, at projektet får robust politisk forankring. Det er ikke tilstrækkeligt, at projektet er professionelt og visionært, hvis der ikke er politisk opbakning til projektet. Det kræver ofte, at forvaltningen tager initiativet. Men hvad er den bedste formel for at få politisk opbakning?

Greenovation udbyder nu i samarbejde med Alexandra Institutet en masterclass som giver helt konkrete redskaber til forankring af dit projekt:

  • Den 18. juni 2019 i Bloxhub København: LINK
  • Den 20. juni 2019 på Aarhus Universitet: LINK